آموزش مقایسه خودرو

مقایسه خودروها در سایت آداک خودرو امکان پذیر است.

مرحله اول:

ابتدا روی منوی خودرو ها کلیک کنید.

 

 

مرحله دوم:

سپس روی خودرو مورد نظر کلیک کنید.

 

 

مرحله سوم:

مدل خودرو را انتخاب نمایید.

 

 

مرحله چهارم:

روی گزینه مقایسه کلیک نمایید.

 

 

مرحله پنجم:

مدل خودرو را انتخاب نمایید.

 

 

 

مرحله ششم:

خودرو یا خودروهای دلخواه دیگر جهت مقایسه را انتخاب نمایید.

 

 

 

مرحله هفتم:

 روی مقایسه کلیک نمایید.

 

 

مرحله هشتم:

حال قادر به مشاهده مقایسه خودروهای مورد نظر خود می باشید.

نظرات کاربران

شما هم نظر بدید