منشور اخلاقی

با ایمان به اراده خداوند متعال در جهت کسب رضایت حق تعالی گام بر می داریم و خداوند را همیشه ناظر بر اعمال خود میدانیم ما بر این باوریم که منافع خود را در منافع عام جستجو کنیم ما بر این باوریم که خدمات خوب ، از یک سو موجب رفاه و آسایش زندگی مردم و از سوی دیگر باعث تقویت روابط بین ما و آنان میگردد از این رو سعی می کنیم تا خود را با خواسته های مشتریان هماهنگ سازیم . ما بر این باوریم که رمز موفقیت شرکت در گرو رضایت مندی مشتریان است تا بتوانیم تمام تلاش خود را برای تامین خواسته های آنان بکار بریم . ما بر این باوریم که باید مشتری مدار بوده و برای مشتری و وقتش ارزش قائل شویم و قبل از مراجعه مشتری ، ما برای ارایه خدمات بهتر به سراغشان برویم ما بر این باوریم که نظرات، پیشنهادات و انتقادات مشتریان موجب بهبود ارایه خدمات میشود ، لذا در بررسی و بکارگیری آن همت نموده و آنرا به عنوان یک تکلیف سازمانی بر خود واجب می دانیم . ما بر این باوریم که با ارائه اطلاعات مفید و مورد نیاز به مشتریان به صورتی کاملا شفاف و عاری از ابهام به منظور دست یابی آنان برای بهترین خرید از هر گونه تلاشی دریغ نکنیم.